👋 Witaj!
Dobrze, że jesteś!

Cieszymy się, ponieważ chcemy razem z Tobą budować lepszą opiekę zdrowotną.


Nie zgadzamy się na segregację i dyskryminację ludzi z powodu nadawania im statusu niezaszczepionego.


"Ojczyzna - to wielki zbiorowy obowiązek."

-Cyprian Kamil Norwid


"...Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie można, milczał o tym będę, za świętą tajemnicę to mając."

-Przysięga Hipokratesa

O nas


Rzeczywistość w jakiej przyszło nam obecnie "funkcjonować" stała się już dawno daleka od oczekiwań. Wielu z nas wewnętrznie czuje się oszukanymi. Trwa niszczenie naszego zdrowia oraz ukochanego kraju na niewyobrażalną dotąd skalę.

Poprzez wprowadzanie niekonstytucyjnych rozporządzeń zmusza się nas do postępowań, których realizować nie chcemy, ani w stosunku do siebie, ani w stosunku do swoich najbliższych. Nasza godność jest deptana, poprzez gwałcenie praw obywatelskich.

W skutek nieracjonalnych, często obligatoryjnych postanowień w szkołach cierpią nasze dzieci. Przedsiębiorczości zadawany jest właśnie kolejny cios... lokalne biznesy upadają...

Jako świadomi i dążący do prawdy obywatele - mówimy temu stanowcze NIE!

Nasz cel


Mamy na celu stworzenie silnej i niezależnej drużyny wolnych zawodów medycznych i około medycznych działającej na terenie całego kraju.Pragniemy stworzyć nowoczesną opiekę zdrowotną bez przymusu.Zamierzamy wspólnie podnosić kwalifikacje zawodowe.Utworzenie komunikacji bezpośrednio z pacjentami za pomocą platformy.Pomoc w nagłych przypadkach.Jednoczenie się w stowarzyszeniach zapewniających pomoc prawną i doradztwo.

Czego od Ciebie oczekujemy ?


Zaangażowania i poświęcenia swojego czasu.Systematyczności w działaniach.Poszukujemy koordynatorów na szczeblu wojewódzkim, mogących tworzyć regionalne struktury.Stania w prawdzie, niesieniu pomocy.


DOŁĄCZ DO ZESPOŁU 🤝

W celu dołączenia do Zespołu, należy zaznaczyć wszystkie zgody i oświadczenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1
NIP: 6431777044 • REGON: 521053792

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei
43-430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 14, skr. poczt. nr 34
E-mail: kontakt@medycynadziei.pl

Rozwiń, aby przeczytać więcej...
2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Adam Kania, e-mail: akania@superiod.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszy formularzu w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością „Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei ” polegającą na komunikacji między uczestnikami zespołu a koordynatorem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo jak wymagają tego inne przepisy prawa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów).

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.

8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
SUPER IOD
NOWE SPECTRUM
Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź
POLSKA SIŁA JAWORZNO
Bronimy Munduru
STOP nop
Sławomir Kulbida

Wsparcie medialne


Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©2022

dzieki

Wkrótce się z tobą skontaktujemy.
Trzymaj się i wszystkiego dobrego.
Nie jesteś sam, jest nas wielu.